Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

Jsme malotřídní škola s pěti ročníky 1. stupně ve dvou třídách. Ve výuce aplikujeme alternativní metody výuky, zaměřujeme se na environmentální výchovu, využíváme krásného přírodního prostředí v našem okolí.

Vytváříme pro žáky klidné, přátelské, ohleduplné prostředí. Spojení mladších a starších žáků připomíná velkou rodinu, ve které si děti pomáhají navzájem, a však zároveň musí spoléhat samy na sebe při plnění zadaných úkolů.

Snažíme se, aby se děti soustředily jen na svou práci a chceme, aby podávali co nejlepší výkon. Daří se nám děti vést k samostatnosti, ukázněnosti a jejich znalosti jsou často pevnější, díky častějšímu procvičování. Ve třídě s menším počtem dětí máme možnost děti vyvolat několikrát za hodinu a při probírání nového učiva můžeme ihned zkontrolovat, jestli bylo učivo pochopeno, nebo nikoli. Takže máme velmi cennou okamžitou zpětnou vazbu.

Děti v hodinách mají možnost mluvit déle a častěji, což podporuje rozvoj, komunikaci i atmosféru třídy. Uplatňujeme individuální přístup k jednotlivci. Podporujeme tvoření spojené s výukou v praxi. Výuku zpestřují výukové programy na PC a školní akce (sportovní, soutěžní, kulturní, různá vystoupení).

 

Naše škola představuje pro dítě bezpečnější prostředí i z hlediska prevence sociálně-patolog. jevů ( drogy, alkohol, šikana). Máme zájem na úzké spolupráci s rodiči. Zapojujeme se do dění obce, přičemž podporujeme kladný vztah k místu, kde děti vyrůstají. Dále se účastníme: plaveckého výcviku, dopravní výchovy..